Licznik odwiedzin

4051678

Wymeldowania i zameldowania można dokonać w jednym urzędzie

 

W dniu 31.12.2012 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U.poz.1407, na mocy, której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji  obowiązku  meldunkowego.

  • Możliwość automatycznego wymeldowania z pobytu stałego oraz pobytu czasowego, przy  zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania.
  • Możliwość zameldowania za pośrednictwem pełnomocnika, stosownie do art.32 kpa.
  • Wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni.
  • Zlikwidowano obowiązek meldunkowy do 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym(EOG) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Polski.
  • Zlikwidowany został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
  • Wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych, podlegających zgłoszeniu w organie    gminy z 3 do 6 miesięcy.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski