Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

25 marzec 2024r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna , przetarg ustny nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Działka nr 193/2 o pow.0,0,4342ha położona w Zaporzu,  KW ZA1Z/00121260/0, własność Gminy Radecznica na podstawie dec. Woj. GN-Z.7510.1.8.2017.MG.

 3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Dopuszczono 1osobę, nie dopuszczono 0 osób

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Cena wywoławcza 15.200,00zł, cena osiągnięta w przetargu 15.360,00zł

5.Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Krukowski Krzysztof

 

Radecznica, 25.03. 2024r.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Skip to content