Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Apel do właścicieli psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Radecznica przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki na…

Skip to content