Licznik odwiedzin

3567204

INFORMACJA

   

     W związku z wątpliwościami dotyczącymi pobierania opłat przez konserwatorów za wymianę wodomierzy, Gmina Radecznica niniejszym informuje, że zgodnie z zawartą umową o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków wodomierz główny zamontowany na każdym przyłączu wodociągowym stanowi własność Gminy Radecznica i to gmina pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, jego remontu, konserwacji i wymiany. 

Odbiorcy usług odpowiadają natomiast za odpowiednie utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń w  których zamontowane są wodomierze w celu zabezpieczenia wodomierza przed jego zalaniem, zmarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym w tym też uszkodzeniem przez zwierzęta oraz dostępem osób niepowołanych. 

Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez konserwatorów Urzędu Gminy w Radecznicy. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, wówczas odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy. Przy wymianie wodomierza sporządzany jest protokół określający przyczynę wymiany i na jego podstawie naliczana jest opłata za wykonaną usługę oraz materiały.

Wysokości cen za usługi komunalne świadczone przez Gminę Radecznica zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr 97/2020 Wójta Gminy Radecznica z dn. 24 listopada 2020 r. i naliczane zgodnie z podanym tam cennikiem.

Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Radecznica z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Radecznica

................................................................................................................................................

Odsłonięto tablicę

 

     Dnia 25 lipca 2021 r. w Mokremlipiu miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej opór i protesty społeczne 1944-1989 na pomniku Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu w walce o wiarę, honor, wolność, niepodległość, integralność ziem polskich i prawa człowieka.

O godzinie 11:00 została odprawiona Msza Święta w intencjach: ofiar represji komunistycznych oraz o wolność narodu i państwa, której przewodniczył  Ks. Prof. Dariusz Oko. Uroczystości uświetniła Grupa Wokalna AKORD.

Następnie na placu przy kościele w Mokremlipiu po odśpiewaniu hymnu narodowego dokonano poświęcenia i odsłonięcia  tablicy oraz  złożenia wieńców przez przybyłe delegacje. Aktu odsłonięcia dokonał Wojciech Kondrat. Gminę Radecznica reprezentowali: Wójt Gminy Marian Szuper, Sekretarz Gminy Edyta Dubiel, Przewodniczący Gminy Radecznica Jerzy Gumieniak, radna Helena Winiarczyk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu Hanna Nowak. Organizatorem wydarzenia był Proboszcz Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu Ks. Jarosław Nowak.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski