Licznik odwiedzin

3772928

INFORMACJA

 

   Wójt Gminy Radecznica serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym zaangażowanym w udzielanie wszelakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponadto informuję, że na terenie Gminy Radecznica utworzony został ośrodek, w którym udzielamy schronienia uchodźcom.

    Jednocześnie informuje o możliwości pomocy finansowej dla Uchodźców z  Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Osoby chętne do udzielenia pomocy w formie finansowej, mogą dokonać wpłaty na niżej podany numer konta Urzędu Gminy w Radecznicy        

05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

     Informuje się mieszkańców miejscowości Zakłodzie, że w dniu  23 maja 2022 r. rozpoczną się roboty związane z remontem mostu na rzece Por w ciągu drogi gminnej nr 110111L (łączącej m. Mokrelipie - Zakłodzie)

 W związku z powyższym most będzie zamknięty do czasu zakończenia jego remontu.

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

     Urząd Gminy w Radecznicy przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z  zezwoleń.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłaty należy  dokonywać  na konto Urzędu Gminy – nr rachunku bankowego: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

W tytule należy wpisać: Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II rata, rok 2022

................................................................................................................................................

75-LECIE OSP GORAJEC-ZASTAWIE

I GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

 

    W 1946 roku mieszkańcy Gorajca-Zastawie chcąc zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe swojej miejscowości powołali do życia jednostkę strażacką. Kolejne dziesięciolecia to piękna historia tego stowarzyszenia, strażaków, którzy swoją pasję przekazywali z ojca na syna. Od przeszło 75 lat strażacy działają w służbie lokalnej społeczności. W niedzielę 15 maja druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu-Zastawie uroczyście obchodzili jubileusz istnienia swojej jednostki. Obchody rozpoczęły się od przemarszu jednostek straży pożarnej z Gminy Radecznica na czele z Orkiestrą Dętą Zaburze z placu przy plebanii do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu. O godzinie 12 została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich strażaków, której przewodniczył Proboszcz Ks. Krzysztof Bylina. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy remizie OSP w Gorajcu-Zastawie.

Obchody Jubileuszu 75-lecia istnienia tej jednostki były także okazją, aby podziękować wszystkim strażakom za całoroczny trud, odwagę i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym. Z tej okazji wręczono medale i honorowe odznaczenia.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubelskiego nr 8.2022 z dnia 14 marca 2022 roku odznaczeni zostali:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa - Jan Kurek

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa - Ryszard Ostrowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radecznicy nr 1/2022 z dnia 02 maja 2022 roku nadano odznaki  za wysługę lat:

 1. Jan Kurek 70 lat
 2. Józef Kruk 55 lat
 3. Marian Furlepa 55 lat
 4. Stanisław Charkot 40 lat
 5. Henryk Furlepa 40 lat
 6. Jan Kurek 40 lat
 7. Leonard Nalepa 40 lat
 8. Aleksander Nalepa 40 lat
 9. Franciszek Nalepa  40 lat
 10. Krzysztof Koczuła 35 lat
 11. Jan Nalepa  35 lat
 12. Stanisław Ładosz 30 lat
 13. Stanisław Kurek 25 lat
 14. Tomasz Ruszczak 20 lat
 15. Ryszard Ostrowski 20 lat
 16. Paweł Kwapisz 15 lat
 17. Grzegorz Wojdyła 15 lat
 18. Łukasz Chorzępa 10 lat
 19. Wiesław Budzynski 10 lat
 20. Tomasz Jaskuła 10 lat
 21. Ernest Maciocha 10 lat
 22. Arkadiusz Chorzepa 5 lat
 23. Stanisław Osman  5 lat
 24. Michał Nalepa 5 lat

        W niedzielnych uroczystościach udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Starosta Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Szarlip, Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju - Członek Krajowej Rady Sądowniczej Pan Zbigniew Łupina, kap. Bartłomiej Jakóbczak z KM PSP w Zamościu, Honorowy Prezes ZOSP Ziemi Zamojskiej płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba, Radni Powiatu Zamojskiego Lucjan Bednarz i Leszek Pastuszak, Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper, Sekretarz Gminy Edyta Dubiel, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Zofia Sykała, p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy Mariusz Górski, Komendant ZOGZ OSP RP w Radecznicy  Jarosław Wachowicz, Sekretarz ZOGZ OSP RP w Radecznicy Wiesława Krukowska, radni i sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych z gminy Radecznica oraz  mieszkańcy.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski