Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zadania realizowane z Budżetu Państwa

dummy-img

Posiłek w szkole i w domu

Redakcjacze 21, 20241 min read

Gmina Radecznica realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ustanowiony na lata 2024-2028. Okres realizacji programu: od 01 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r. Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa  na dofinansowanie zadania własnego w zakresie…

Informacja o zakończeniu realizacji zadania „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”

Informacja o zakończeniu realizacji zadania „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”

Redakcjagru 6, 20231 min read

„Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Gmina Radecznica zakończyła realizację zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”. Na jego realizację otrzymała dofinasowanie…

dummy-img

Poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Radecznica

Redakcjalis 29, 20234 min read

Zakończona została realizacja projektu:  „Poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Radecznica” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji…

dummy-img

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej oraz renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku

Redakcjalis 28, 20231 min read

Inwestycja pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej oraz renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku” została dofinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez…

Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze

Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze

Redakcjapaź 25, 20231 min read

Gmina Radecznica realizuje projekt pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze.”  Zadanie obejmuje m.in.: Poprawę (uzupełnienie) 23 mogił ziemnych na terenie cmentarza Wymiana uszkodzonych i dostawienie brakujących drewnianych krzyży na…

Skip to content