Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Informacja o zakończeniu realizacji zadania „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”

„Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego”

Gmina Radecznica zakończyła realizację zadania pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”. Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysokości 45.511,92 zł ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Koszt zadania wynosi 56.889,91 zł.

Zadanie obejmowało m.in.:

  • Poprawę (uzupełnienie) 23 mogił ziemnych na terenie cmentarza.
  • Wymiana uszkodzonych i dostawienie brakujących drewnianych krzyży na mogiłach.
  • Ustawienie tablicy informacyjnej o historii cmentarza przy wejściu na teren obiektu.
  • Ustawienie kierunkowskazu przy drodze do cmentarza.
  • Wykonanie dojścia do cmentarza od strony drogi.
  • Odnowienie kolumny z figurą Matki Boskiej.

Skip to content