Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Radecznica

Zakończona została realizacja projektu:  „Poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Radecznica” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt obejmował wykonanie przyszkolnych zewnętrznych obiektów sportowych a w szczególności:

 1. Szkoła Podstawowa w Radecznicy:
 • Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 55,0 x 28,0 m.
 • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 32,0 x 21,0 m.
 • Montaż elementów wyposażenia boisk do gier zespołowych.
 • Czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna prosta o długości całkowitej 80m, nawierzchnia z poliuretanu.
 • Skocznia do skoku w dal.
 • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring boisk.
 • Zagospodarowanie terenu.
 1. Szkoła Podstawowa w Gorajcu:
 • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 44,0 x 27,0 m, powierzchnia 1188,0 m2 wraz z wyposażeniem do gier zespołowych.
 • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring wizyjny boisk.
 • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym, nawierzchnia poliuretanowa pow. 332,0 m2, 4 urządzenia.
 • Siłownia zewnętrzna składająca się z 7 urządzeń na 4 fundamentach.
 • Montaż elementów małej architektury obejmujący ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery.
 • Utwardzenie terenu kostką brukową betonową.
 1. Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku:
 • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach zewnętrznych 15,00 x 27,50m.
 • Renowacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej o pow. 1236 m2.
 • Montaż stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych.
 • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring wizyjny obiektów.
 • Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na czterech elementach konstrukcyjnych.
 • Montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablicy informacyjnej.
 • Utwardzenie terenu i miejsc postojowych kostką betonową.
 1. Szkoła Podstawowa w Zaburzu:
 • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 24,0 x 29,0 m. wraz z wyposażeniem tj. zestaw do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i piłki siatkowej.
 • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring wizyjny obiektów.
 • Montaż elementów małej architektury obejmujący ławki z oparciem, stojaki na rowery, kosze.
 • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym.
 • Urządzenia street workout.
 • Siłownia plenerowa.
 • Mała architektura.
 • Chodniki, miejsca postojowe.
 • Zieleń.

Wartość całkowita:                                                                                                                   4.973.628,63 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:                2.681.600,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:         617.658,38 zł

Okres realizacji:          grudzień 2020 r. – październik 2023 r.

Skip to content