Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej oraz renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku

Inwestycja pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej oraz renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku” została dofinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

W ramach inwestycji wykonane zostały:

  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach zewnętrznych 15,00 x 27,50m.
  • Renowacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej o pow. 1236 m2.
  • Montaż stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych.
  • Ogrodzenie, oświetlenie i monitoring wizyjny obiektów.
  • Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na czterech elementach konstrukcyjnych.
  • Montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i tablicy informacyjnej.
  • Utwardzenie terenu i miejsc postojowych kostką betonową.

Wartość zadania:  375.628,00 zł

Kwota dofinansowania: 187.814,00 zł

Okres realizacji: maj 2023 r. – listopad 2023 r.

 

Skip to content