Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Radecznica realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ustanowiony na lata 2024-2028. Okres realizacji programu: od 01 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r. Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa  na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym o wartości 38 000,00zł, tj. 80% wartości programu.

Wartość wkładu własnego gminy: 9 500,00zł, tj. 20% wartości programu.

Całkowita wartość programu (100%): 47 500,00zł

Celem programu jest dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Skip to content