Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Ostatnia sesja Rady Gminy Radecznica VIII kadencji

Dnia 19 kwietnia 2024 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Gminy Radecznica VIII kadencji. Radni po raz ostatni w tej kadencji podjęli uchwały m.in. w sprawie:  zmian w budżecie na 2024 r., zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica, udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Zamojskiego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2024 roku.

Koniec kadencji, to czas refleksji nad tym, co się zmieniło przez ostatnie lata. Rada Gminy Radecznica złożyła Wójtowi Panu Marianowi Szuprowi podziękowania za owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej, za trud działania dla wspólnego dobra w procesie przemian Gminy.

Następnie Wójt Gminy Pan Marian Szuper podziękował wyborcom za oddane głosy oraz radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym oraz kierownikom podległych jednostek za współpracę, zaangażowanie i wniesiony przez niespełna 7 lat wkład pracy dla dobra naszej Małej Ojczyzny. We wspomnianym okresie zostało zrealizowanych szereg inwestycji, z których mieszkańcy będą korzystać przez następne lata. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym m.in. zmodernizowano wiele kilometrów dróg gminnych i powiatowych, wybudowano boiska sportowe przy szkołach, zmodernizowano oświetlenie uliczne, przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Tego dnia nie zabrakło również podziękowań oraz wyrazów uznania za wysiłek i pracę włożoną na rzecz mieszkańców gminy Radecznica dla Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Michała Mulawy, Starosty Zamojskiego pana Stanisława Grześko, radnych powiatowych: Pani Gertrudy Miarowskiej, Pana Leszka Pastuszaka i Pana Lucjana Bednarza, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radecznicy.

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest pod linkiem:

https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/videos/5d9a0c56-0322-4989-95cb-163b429125b8

 

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Skip to content