Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXVIII sesję Rady Gminy Radecznica

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji dnia 19 kwietnia 2024 r. o godz. 900w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.           

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

8. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 dla Gminy Radecznica.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 (-) Jerzy Gumieniak

Skip to content