Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Radecznica IX kadencji

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art.29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) w związku z § 3 Postanowienia Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 22 kwietnia 2024 roku zawiadamiam, że została zwołana I sesja Rady Gminy Radecznica IX kadencji dnia 6 maja 2024r o godz. 1300w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy wybranej w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024r:

1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Rady Gminy wg. treści określonej     w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

  1. ) zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
  2. ) Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
  3. ) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.

8.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

  1. ) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  2. ) Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego.
  3. ) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.

10. Złożenie ślubowania przez Wójta wg. treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

                                                                                                             Z upoważnienia

                                                                                            Komisarza Wyborczego I w Zamościu

                                                                                                   Wójt Gminy Marian Szuper

Skip to content