Przedsięwzięcie

„Zagospodarowanie zielenią pasa zieleni przy ul. B. Prusa

w miejscowości Radecznica – etap III”

współfinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie