Licznik odwiedzin

3775367

   ANKIETOWE BADANIA ROLNE

    Urząd Statystyczny w Lublinie informuje Mieszkańców Gminy Radecznica o zamiarze przeprowadzenia w b.r. badań statystycznych z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski