Licznik odwiedzin

4002097

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków na 2016 rok

    Informujemy mieszkańców Gminy Radecznica, że od 2 do 27 listo­pada 2015 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2) przyjmowane będą wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Jeśli eternit znajduje się na dachu - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku 
  • W przypadku gdy eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. i leży na działce do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem

Informacje pod nr tel. 846826856

Do pobrania:

 

Więcej informacji na stronach:

www.azbest.lubelskie.pl

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski