Licznik odwiedzin

3909053

Podatki

 

  • Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVII/225/2021 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Radecznica na 2022 r.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz interaktywny

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

  • Podatek rolny

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2021 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - formularz interaktywny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 Informacja o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach - formularz interaktywny

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

  • Podatek leśny

Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2022 r. stosuje się stawkę 212,26 za 1 mzgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 rok w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 950).  

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł za 1 ha (fiz.).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 Informacja o lasach 

IL-1 Informacja o lasach - formularz interaktywny

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

  •  Podatek transportowy

UCHWAŁA NR XXXVII/224/2021 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski