Licznik odwiedzin

3455419

Podatki

 

  • Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII.150.2020 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Radecznica na 2021 r.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz interaktywny

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

  • Podatek rolny

UCHWAŁA NR XXIII.149.2020 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - formularz interaktywny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1 Informacja o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach - formularz interaktywny

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

  • Podatek leśny

Do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Radecznica w 2021 r. stosuje się stawkę 196,84zł za 1 mzgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 rok w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 983).  

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha (fiz.).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - formularz interaktywny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 Informacja o lasach 

IL-1 Informacja o lasach - formularz interaktywny

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

  •  Podatek transportowy

UCHWAŁA NR XXIII.151.2020 RADY GMINY RADECZNICA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

Szukaj

Aktualności

Bezpłatny rachunek w każdym banku   Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz), wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce), 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty), 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz: otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek, wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą), płacić kartą, wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą, realizować zlecenia płatnicze. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski