Licznik odwiedzin

4002127

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa projektu: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podstawowy cel projektu: „Zapewnienie mieszkańcom Gminy atrakcyjnej formy realizacji zainteresowań oraz rekreacji kulturalnej, poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast, mają słaby dostęp do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedofinansowana. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Zwiększy się liczba osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Ponadto poprzez modernizację świetlicy i zagospodarowanie przyległego terenu, poprawi się atrakcyjność obszaru nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów oraz inwestorów”.

Efekty operacji:

Liczba przebudowanych obiektów pełniących funkcję kulturalną – 1 sztuka

Wartość projektu: 840.178,30 zł.

Wartość dofinansowania: 500.000,00 zł.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski