Licznik odwiedzin

3455432

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

 

 

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura

Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury

Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 547 982 CHF (45 229 080 PLN)

Wartość dofinansowania: 13 215 785 CHF (38 444 718 PLN)

Źródła finansowania:

  • 85% Szwajcarsko – Polski Program Współpracy,
  • 15% Budżet województwa

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. – 30 czerwiec 2016 r.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest „Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” – obejmuje głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych oraz działaniami informacyjno – promocyjnymi.

Główne korzyści:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości:

  • 100 % w przypadku osób fizycznych,
  • 100 % w przypadku wspólnot mieszkaniowych
  • 85 % w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
  • 30 % w przypadku spółdzielni mieszkaniowych

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.azbest.lubelskie.pl

 

Szukaj

Aktualności

Bezpłatny rachunek w każdym banku   Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz), wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce), 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty), 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz: otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek, wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą), płacić kartą, wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą, realizować zlecenia płatnicze. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski