Licznik odwiedzin

3540292

INFORMACJA

 

        Z przykrością informujemy, że ze względu na obowiązujące ograniczenia OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO zaplanowane na 24 kwietnia br. zostaje odwołane. 

Za utrudnienia przepraszamy.

................................................................................................................................................

      Znaleziono dwa psy (pies i suka) na pograniczu miejscowości Radecznica - Latyczyn. Apelujemy do osób, które rozpoznają na zdjęciu swojego czworonogra lub do osób zainteresowanych adopcją o kontakt z Urzędem Gminy w Radecznicy tel. 84-68-26-862.

................................................................................................................................................

Przypomnienie

     

       Dnia 15 marca br. minął termin płatności 1 raty podatku.

   Przypomina się wszystkim zobowiązanym, że niezapłacenie zaległych należności spowoduje wystawienie upomnienia, którego koszty wynoszą 11.60 zł., a następnie  skierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego. Wówczas powstaje dodatkowy obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, a w szczególności opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł.

Mając na uwadze powyższe prosi się o terminowe płacenie podatku.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                                   I NASIENNICTWA W LUBLINIE       KOMUNIKATZASADY STOSOWANIAŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ ➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinieul. Diamentowa 6, 20-447 Lublintel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63wi-lublin@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski