Licznik odwiedzin

3690577

Zarządzenie Nr 100/2021

 Wójta Gminy Radecznica

z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku  (Dz.U z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) w związku z 3 ust. l uchwały NR.XXXV1/187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej  tych organizacji zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".2. Projekt o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 05 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku

§ 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli  ich działalność statutowa obejmuje dziedziny których dotyczy projekt programu

§ 4

Konsultacje mogą mieć formę:

1. wyrażenia pisemnych opinii lub uwag złożonych w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy lub też przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

§ 5

Projekt programu jest dostępny:

1. na stronie internetowej: www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl.

2. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................cztaj więcej..............

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ul. Ludowej w RADECZNICY

     

      Trwają prace naprawcze zmierzające do jak najszybszego usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz przywrócenia dostawy wody.

Planowane wznowienie dostawy wody w dn. 04.11.2021 r. ok godz. 12


Za utrudnienia przepraszamy


Z up. WÓJTA     
Sekretarz Gminy  
mgr Edyta Dubiel  

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski