Licznik odwiedzin

3250179

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658). 

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym
wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

................................................................................................................................................

 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Radecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów:

1) w Urzędzie Gminy w Radecznicy – do dnia 16.04.2020 r. do godz.10:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel. 84 6826856

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do dnia 16.04.2020 r. do godz.10:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)

 3) za pośrednictwem epuap na skrytkę:  /8do5v35px6/skrytka

do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 4,

- Nr 5, w liczbie 5,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy

w Zamościu I    

 Piotr Jan Szafrański

 

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy uprzejmie informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zgodnie z obowiązującymi zaostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd Państwa Polskiego, ograniczone zostały do minimum osobiste kontakty międzyludzkie. Praca pracowników socjalnych, asystenta rodziny, to w szczególności praca wśród ludzi potrzebujących różnego rodzaju wsparcia, również wsparcia psychologicznego czy prawnego.

Biorąc pod uwagę powyższe utrudnienia, w celu usprawnienia kontaktu mieszkańców Gminy Radecznica z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, uruchomione zostały dwa dodatkowe numery telefonów mobilnych, na które można dzwonić codziennie, w godzinach od 7:30 do 19:00 tel. 510 203 218 oraz tel.510 203 219. A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 można również dzwonić na dotychczasowy numer tel.84681 81 61. Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się również kontaktować za pośrednictwem e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 można uzyskać poradę specjalistyczną, w tym psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie pod nr tel. 84 687 29 58 oraz w godzinach od 14:00 do 19:00 pod nr tel. 517 403 119 jest dyżur psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Przy Starostwie Powiatowym w Zamościu istnieje możliwość uzyskania porady prawnej. Rejestracja pod numerem telefonu 602 664 424.Aby uzyskać poradę nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej należy:

1. Złożyć za pośrednictwem e-maila lub listownie wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail,listownie), zawierający oświadczenie że osoba wnioskująca nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej).

2. Oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila.

Wniosek zawierający oświadczenie należy wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, pok.120.

Wyżej podane numery telefonów oraz adresy e-mailowe służą również do kontaktu osób zagrożonych przemocą domową.

Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje lub twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się natychmiast wezwij policję. Nr alarmowe to:

112- ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

997 - numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem telefonu 800 120 002 ewentualnie e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w tej sytuacji. Niebieska Linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski