Licznik odwiedzin

3245238

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658). 

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym
wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.
Do dnia 26 kwietnia 2020 r. osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

................................................................................................................................................

 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Radecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów:

1) w Urzędzie Gminy w Radecznicy – do dnia 16.04.2020 r. do godz.10:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel. 84 6826856

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do dnia 16.04.2020 r. do godz.10:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)

 3) za pośrednictwem epuap na skrytkę:  /8do5v35px6/skrytka

do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 4,

- Nr 5, w liczbie 5,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy

w Zamościu I    

 Piotr Jan Szafrański

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski