Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze

Dnia 29.06.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.”Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze”. Projekt zakłada odtworzenie 23 mogił ziemnych, wymianę krzyży drewnianych, montaż tablicy informacyjnej oraz budowę schodów terenowych na terenie cmentarza. Projektowane zagospodarowanie cmentarza wojennego pełnić będzie funkcje historyczne i edukacyjne dla mieszkańców gminy i osób odwiedzających.

Zadanie Dofinansowano w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie zadania wynosi 34.000,00 zł

Skip to content