Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze

Dofinansowanie   825 000,00 zł

Całkowita wartość  1 943 140,00 zł

Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze została dofinansowana m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przedsięwzięcie obejmowało budowę 2 dróg gminnych stanowiących spójny ciąg drogowy:

  • Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 m.in. roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych podwójnie zbrojonych pow. 11069,0 m2   z wypełnieniem spoin podsypką cementowo – piaskową, obustronne pobocza gruntowe ulepszone 6188,0 mb.,  3 przepusty pod koroną drogi, bariery ochronne 60,0 mb., reprofilacja istniejących rowów, oznakowanie pionowe,
  • Nr116150L od km 0+000 do km 0+642 m.in. roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia z betonowych płyt drogowych betonowych ażurowych podwójnie zbrojonych pow. 2287,0 m2 z wypełnieniem spoin podsypką cementowo – piaskową, pobocza gruntowe ulepszone 1284,0 mb., reprofilacja istniejących rowów, bariery ochronne 76,0 mb., oznakowanie pionowe.

Okres realizacji X 2021 – X 2022.

Skip to content