Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie – Zaburze

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie – Zaburze

– Opis: przebudowana została droga na całym odcinku dł. 2,409 km., konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 5,50 m., (dwa pasy ruchu 2×2,75m), obustronne pobocza ulepszone, chodnik łącznej dł. 523,0 mb., 4 perony autobusowe, włączenie do dróg powiatowych w obrębie 2 skrzyżowań, przebudowa zjazdów, oznakowanie w tym znaki aktywne po obu stronach przejścia dla pieszych, odwodnienie drogi.

– Kwota dofinansowania           1.487.196,00 zł

– Całkowita wartość inwestycji 2.164.137,70 zł

Skip to content