Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Remont drogi gminnej nr 110116L w miejscowości Podborcze od km 0+000 do km 0+399

Remont drogi gminnej nr 110116L w miejscowości Podborcze od km 0+000 do km 0+399 zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie obejmuje remont drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3200L do  skrzyżowania z drogą gminną nr 110114L. Polegać będzie na wykonaniu nowych warstw nawierzchni drogowej. Przebieg drogi pozostaje bez zmian. Szerokość pasa ruchu 5,0 m oraz 3,5 m. Ponadto remont skrzyżowania z drogą powiatową, mijanki i zjazdów w granicach pasa drogi.

Okres realizacji X 2023 – IV 2024

Skip to content