Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Remont drogi gminnej nr 110105L od km 0+367,6 do km 0+766 w miejscowości Radecznica

Remont drogi gminnej nr 110105L od km 0+367,6 do km 0+766 w miejscowości Radecznica zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie obejmuje remont jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi który polegać będzie na wykonaniu nowych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Przebieg drogi pozostaje bez zmian. Szerokość pasa ruchu 3,5 m a w miejscu mijanki 5,0 m.  Ponadto remont skrzyżowania z ul. Słoneczną, mijanki, przepustu i zjazdów w granicach pasa drogi.

Okres realizacji XI 2023 – V 2024

Skip to content