Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Remont drogi gminnej nr 110105L od km 0+367,6 do km 0+766 w miejscowości Radecznica

Remont drogi gminnej nr 110105L od km 0+367,6 do km 0+766 w miejscowości Radecznica zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie obejmuje remont jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi który polegać będzie na wykonaniu nowych warstw…

Czytaj dalejRemont drogi gminnej nr 110105L od km 0+367,6 do km 0+766 w miejscowości Radecznica

Informacja o zakończeniu budowy drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze

 Zakończona została budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze dofinansowana ze  środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie obejmowało budowę…

Czytaj dalejInformacja o zakończeniu budowy drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze
Skip to content