Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Gmina Radecznica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 – w celu udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

1) Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu w kwocie 420.000,00 zł

Kościół jest dziełem znanego architekta polskiego Józefa Piusa Dziekońskiego profesora Politechniki Warszawskiej specjalizującego się w realizacji neogotyckich budowli sakralnych (styl zwany „nadwiślano-bałtycki”). Zachowana pełna jednorodność stylowa bryły i wystroju wnętrza (LWKZ Nr A/1318).

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła w tym m.in.:

 1. zmycie zabrudzeń sklepień, sufitów, ścian,
 2. przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem elementów luźnych i nawarstwień farb na ścianach i sufitach,
 3. wykonanie zszyć pęknięć na ścianach oraz sklepieniach łukowych,
 4. uzupełnienie ubytków, gruntowanie powierzchni,
 5. naprawa detali ozdobnych,
 6. malowanie emulsyjne ścian,
 7. malowanie elementów ozdobnych i sufitów.
 8. oczyszczenie zabrudzeń oraz słabo przylegających fragmentów cegieł i zapraw w oknach witrażowych.

2) Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie” w Radecznicy w kwocie 98.000,00 zł

Kaplica jest częścią zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Radecznicy (wpis do rejestru zabytków – znak: KL.IV-534-5/78 numer w rejestrze zabytków: A/1305) i stanowi wraz z nim sanktuarium objawień Św. Antoniego z Padwy, które jest celem licznych pielgrzymek wiernych z kraju i zagranicy.

Kaplica jest przykładem XIX-wiecznej realizacji o charakterze religijnym, przeznaczonej na cele kultu i potrzeby pątnicze, która pomimo dokonanych remontów zachowała historyczny rzut, autentyczną bryłę i strukturę, a także pierwotną funkcję. Jest to obiekt wzniesiony na planie ośmioboku, wykonany z bali drewnianych o konstrukcji zrębowej, oszalowanych poziomymi deskami, wykończonymi górą ozdobnymi zacięciami. Dach namiotowy, kryty blachą płaską (pierwotnie gontem), zwieńczony sygnaturką (latarnia z baniastym hełmem i krzyżem). Kaplicę od strony zachodniej poprzedza ganek wsparty na dwóch słupach z mieczami, przykryty dachem dwuspadowym pod blachą. Drzwi wejścia głównego dwuskrzydłowe. Wnętrze kaplicy jest jednoprzestrzenne, ośmioboczne, przykryte płaskim stropem drewnianym, z fasetą. Płaszczyzny ścian i strop, bezpośrednio na szalunku, pokrywają polichromie – w typie ramowym, z wydzieloną częścią cokołową. Wewnątrz czterech ram znajdują się malowidła imitujące obrazy, wypełnione górą medalionem z jedną ze scen objawień św. Antoniego, a poniżej inskrypcjami opisującymi historię tych objawień jak i przesłania przekazane przez Świętego w 1664 r. Budynek jest osadzony pośrodku źródlanego rozlewiska na betonowych palach przysłoniętych od góry drewnianym pomostem okalającym kaplicę.

Ze względu na upływ czasu koniecznym jest przeprowadzenie wszelkich prac w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia drewnianej substancji zabytku obejmujące podłogi, ściany, podest zewnętrzny, poręcze oraz dach.

 

3) Zabezpieczenie, zachowanie oraz utrwalenie fragmentów muru dawnego kościoła (XV w.) i dzwonnicy bramnej (XVII w.) w Mokremlipiu w kwocie 98 000,00 zł

Obiekty znajdują się na tzw. starym kościelisku, położonym na północ od nowego kościoła Są to ruiny murowanego kościoła z pocz. XV w. ( fragment północnej ściany ), oraz dzwonnicy bramnej z połowy XVII wieku. Jest to teren dawnego cmentarza przykościelnego, a także grzebalnego, zachowanego szczątkowo, czynnego do końca w. XVIII lub pocz. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,17 ha. Jedyny pozostały grób należy do Piotra i Tekli Grabowskich byłych dziedziców Sułowca od 1829 r. Rośnie przy nim rosochata lipa, jedna z najstarszych na Lubelszczyźnie, o obwodzie pnia ponad 700 cm. 15 stycznia 1403 r. bp Stefan ze Lwowa dokonał konsekracji orientowanego kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Św. (którego budowa trwała 50 lat) i od tego momentu datuje się historia parafii Mokrelipie, jednej z najstarszych na terenie ówczesnej diecezji chełmskiej, a wcześniej krakowskiej.

Obiekty wraz z cmentarzem przykościelnym i drzewostanem o parametrach pomników przyrody zostały wpisane do rejestru Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 26.05.1993 r.

Zakres prac:

 1. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 2. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 3. Zabezpieczenie, zachowanie oraz utrwalenie substancji zabytków w zakresie naprawy i wzmocnienia fundamentów i ścian obu obiektów wraz z wykonaniem zadaszenia ruin kościoła i nowego pokrycia dachu dzwonnicy bramnej.
Skip to content