Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Radecznica składam podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

Życzę zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Radecznica, 11 marca 2024 r.

Skip to content