Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 11 marca 2024 r. o terminie losowania członków do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 11 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Radecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 13.03.2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 5

– Nr 6

– Nr 7

– Nr 8

– Nr 9

– Nr 10

– Nr 11.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy
w Zamościu I      

 Piotr Jan Szafrański

Skip to content