Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica

Redakcjagru 19, 20231 min read

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica zostanie dofinansowana kwotą w wysokości 544.100,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 356 sztuk energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego będących własnością gminy oraz operatora…

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica

Redakcjagru 7, 20232 min read

  Zakończona została realizacja zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały nawierzchnie z mas bitumicznych na następujących odcinkach dróg: Ulica Zielona w Radecznicy…

dummy-img

Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec  etap I od km 0+003,7 do km 4+170

Redakcjapaź 12, 20232 min read

  Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec  etap I od km 0+003,7 do km 4+170 (granica gminy) została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przebudowy nastąpi poszerzenie istniejącej nawierzchni do stałej szerokości…

dummy-img

Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze

Redakcjapaź 12, 20231 min read

Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie szeregu prac budowlanych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej w tym m.in.: 1)    Docieplenie ścian…

dummy-img

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznica i Zaporze

Redakcjapaź 10, 20231 min read

  Dofinansowanie 1.220.277,00 zł   Całkowita wartość zadania 1.564.655,30 zł   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wybudowane oświetlenie uliczne w miejscowości Radecznica przy ul. B. Prusa, Uście,…

Skip to content