Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica zostanie dofinansowana kwotą w wysokości 544.100,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”.

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę 356 sztuk energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego będących własnością gminy oraz operatora sieci dystrybucyjnej zlokalizowanego przy drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na nowe oprawy oświetleniowe typu LED. Zgodnie z regulaminem programu, instalowane oprawy oświetleniowe gwarantują możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadają łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Głównym celem programu „Rozświetlamy Polskę” jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Dobrze oświetlone drogi i chodniki to lepsza widoczność i mniej wypadków. Energooszczędne oprawy oświetleniowe to także mniejsze wydatki na energię jak i pozytywny wpływ na środowisko.

Skip to content