Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Nowy podmiot odbierający i wywożący nieczystości ciekłe na terenie Gminy Radecznica

Informujemy, że Wójt Gminy Radecznica w dniu 22.12.2023r. wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radecznica dla przedsiębiorcy:

Jarco win-win Sp. z o.o., z siedzibą w Andrzejów 146, 23-302 Godziszów.

Przedsiębiorca obsługuje wywóz nieczystości ciekłych zarówno z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i ze zbiorników bezodpływowych. W celu umówienia wywozu i podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych prosimy o kontakt pod numerem tel.: 513-030-968 lub email:  jarcowin.win@gmail.com

Przypominamy, że posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych są przedmiotem stale prowadzonych kontroli prawidłowości postępowania z nieczystościami ciekłymi.  

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Skip to content