Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica

 

Zakończona została realizacja zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały nawierzchnie z mas bitumicznych na następujących odcinkach dróg:

 1. Ulica Zielona w Radecznicy dł. 212 mb.
 2. Droga gminna Nr 116636L w miejscowości Zaburze dł. 470 mb.
 3. Droga gminna Nr 110100L w miejscowości Gorajec – Zastawie dł. 118 mb.
 4. Droga gminna Nr 110124L w miejscowości Latyczyn dł. 520 mb.
 5. Droga gminna Nr 110117L w miejscowości Latyczyn dł. 135 mb.
 6. Droga gminna Nr 110103L w miejscowości Latyczyn dł. 859 mb.
 7. Droga gminna nr 110114L Podborcze – Gorajec Zagroble Kolonia wraz z remontem mostu na rzece Gorajec łącznej dł. 1310 mb.
 8. Droga gminna Nr 110109L w miejscowości Zakłodzie dł. 1230 mb.
 9. Droga gminna Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie dł. 863 mb.
 10. Droga wewnętrzna na działkach nr ewid. 1234 i 1235 w miejscowości Gorajec – Zastawie dł. 341 mb.
 11. Droga wewnętrzna na działkach nr ewid. 1245 i 1246 w miejscowości Gorajec – Zastawie dł. 177 mb.
 12. Droga wewnętrzna w miejscowości Gaj Gruszczański dł. 282 mb.

Całkowita wartość zadania                          5.257.912,36 zł.

Dofinansowanie                                           3.999.498,13 zł.

Okres realizacji III 2023 r. – XI 2023 r.

Skip to content