Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Ogłoszony w dniu 7 grudnia 2023r. godz. 13:43

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Czarnystok zaopatrującego w wodę miejscowości: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś,

że zgodnie z decyzją z dnia 7 grudnia 2023 r. wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu woda   z  wodociągu Czarnystok nadaje się do spożycia.

 

Wprowadzone wcześniej ograniczenia wynikające z braku przydatności wody do spożycia przestają obowiązywać.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Ocena PPIS w Zamościu dotycząca przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czarnystok

Skip to content