Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

INVEST-O Gminie

Gmina Radecznica to gmina wiejska. Należy do województwa lubelskiego, powiatu zamojskiego. Położona jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, co sprawia, że znajduje się na szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo terenach, które decydują o ogromnych możliwościach wykorzystania tego terenu dla celów turystycznych, rolniczych oraz przetwórczych. Nieskażone środowisko daje możliwość życia, inwestycji w zielone technologie, smacznej i zdrowej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz wysokiej jakości produktów rolnych. Jest to miejsce idealne również do spędzania wolnego czasu. Ze względu na swoje walory przyrodnicze i ilość znajdujących się na jej terenie zabytków niewątpliwie jest jedną z pereł Lubelszczyzny.

Skip to content