Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów

Dofinansowane przedsięwzięcie jest jednym z elementów projektu pn. „Remont konserwatorski obiektów Zespołu Klasztornego Zakonu OO. Bernardynów OFM w Radecznicy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Remont murów ogrodzeniowych dziedzińca kościelnego na długości 181 mb. obejmuje:

1. Naprawa murów poniżej poziomu terenu:

 • odkopanie na głębokość 0,80 m, poniżej terenu po obu stronach muru,
 • oczyszczenie zabrudzeń oraz słabo przylegających fragmentów cegieł, zapraw oraz zwietrzałych wypełnień spoin,
 • wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową lub iniekcji krystalicznej grawitacyjnej.
 • uzupełnienie ubytków, gruntowanie powierzchni,
 • izolacja pionowa bitumiczna,
 • zasypanie, ustabilizowanie skarp,
 • ułożenie opaski odwadniającej z kostki granitowej.

2. Naprawa muru ceglanego i tynków ponad terenem:

 • usunięcie osypujących i łuszczących tynków, skucie zwietrzałych, uszkodzonych  elementów cegieł, zapraw, spoin,
 • rozbiórka nadmurówek wtórnych, czapek betonowych, dostawionych przypór,
 • rozbiórka dostawionych budynków gospodarczych,
 • profilacja skarpy,
 • wykonanie nowych przypór ceglanych w nawiązaniu do rozstawu przypór istniejących,
 • odtworzenie zamurowanych arkad,
 • dylatacja pionowa,
 • odgrzybienie muru, uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcja wątku ceglanego,
 • odtworzenie muru ceglanego,  nadmurowanie, uzupełnienie spoin,
 • dwuspadowa czapka betonowa pokryta dachówką ceramiczną,
 • nowe tynki renowacyjne oraz wapienne,
 • przetarcie, szpachlowanie tynków istniejących,

3. Wzmocnienie konstrukcji murowej:

 • oczyszczenie pęknięć, iniekcja rys zaprawą naprawczą,
 • osadzenie w spoinach nierdzewnych prętów spiralnych wtopionych w żywice,

4. Malowanie ścian tynkowanych.

Dofinansowanie  930.000,00 zł  

Całkowita wartość zadania  949.997,37

Skip to content