Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Dlaczego warto tu zainwestować?

Największym atutem gminy Radecznica jest brak zakładów, które mogłyby stanowić konkurencję dla powstałego przetwórstwa. Posiadając pomysł na biznes na wsi to nie wszystko, bowiem istotne jest także miejsce – powinno być dostosowane wielkością oraz lokalizacją do charakteru działalności. Nowoczesny biznes na wsi to połączenie pomysłu i atrakcyjnej lokalizacji, a tym samym pierwszy krok do sukcesu. Gmina Radecznica znajduje się w strefie transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego: Morze Bałtyckie – Morze Czarne. Położona jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego przy drodze krajowej nr 74, a ze względu na swoje walory przyrodnicze i ilość znajdujących się na jej terenie zabytków niewątpliwie jest jedną z pereł Lubelszczyzny. Ciągły rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radecznica to szansa dla inwestorów na inwestowanie na naszych terenach, biorą pod uwagę fakt, iż inwestorzy coraz częściej przychylnie spoglądają nie tylko w kierunku wielkich aglomeracji miejskich, gdzie grunty są drogie, a o pracowników trudno, ale właśnie w kierunku mniejszych ośrodków miejskich, a nawet gmin wiejskich. Gmina Radecznica jest obszarem bardzo atrakcyjnym turystycznie ze względu na wysokie walory przyrodnicze. Ze względu na kierunki napływu turystów, natężenie i rodzaj ruchu turystycznego wskazuje się na konieczność rozwoju infrastruktury turystycznej i służącej ochronie walorów turystycznych w ośrodkach i strefach turystycznych w zakresie turystyki kwalifikowanej pielgrzymkowej.

Skip to content