Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze

Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie szeregu prac budowlanych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej w tym m.in.:

1)    Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, posadzek.

2)    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

3)    Wymiana pokrycia dachowego.

4)    Orynnowanie.

5)    Elewacja.

6)    Wymiana stropów.

7)    Wewnętrzne instalacje elektryczne.

8)    Instalacje sanitarne.

9)    Tynki i okładziny ścian.

10)  Posadzki z płytek ceramicznych.

11)  Sanitariaty.

12)  Ogrzewanie.

13)  Odwodnienie.

14)  Dojścia, dojazdy, miejsca postojowe.

15)  Zagospodarowanie terenu.

Dofinansowanie  1.399.500,00 zł  

Całkowita wartość zadania  1.555.000,00 zł

Skip to content