Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKEIGO

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKEIGO
 
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice jak 50 czy 60- lecie pożycia małżeńskiego. Złote i Diamentowe Gody obchodzone były 10 października 2023 w Gminie Radecznica. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Julian Brzezicki, okoliczną homilię wygłosił dziekan ks. proboszcz parafii Ryki z Diecezji Siedleckiej Stanisław Chodźko. Dalsza część uroczystości miała miejsce w remizie OSP w Czarnymstoku. W gronie Szanowanych Jubilatów, którzy świętowali 60-lecie małżeństwa znaleźli się Państwo: Justyna i Jan Grygiel oraz Janina i Roman Wolanin. Natomiast Jubileusz Złotych Godów świętowały następujące pary: Teresa i Jan Batorscy, Teresa i Jan Ducher, Janina i Stanisław Harkot, Teresa i Marian Jachymek, Marianna i Jan Kaziród, Marianna i Stanisław Kołtun, Wiesława i Józef Kruk, Teodozja i Stanisław Malinowscy, Helena i Stanisław Mameła, Anna i Jan Szaran, Teresa i Józef Szaran, Helena i Henryk Sobczak, Helena i Henryk Sobczak, Stanisława i Jan Stelmach, Maria i Józef Szczepanek, Helena i Stanisław Wójcik, Teresa i Marian Zych, Jadwiga i Józef Żłób. Podczas uroczystości wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane na wniosek Wójta Gminy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Radecznica p. Marian Szuper wraz z Dyrektorem Delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie p. Moniką Zawiślak. Jubilaci otrzymali również okolicznościowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Pod adresem dostojnych Jubilatów Wójt Gminy Pan Marian Szuper skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie. Pamiątkowe listy gratulacyjne przekazali również Starosta Zamojski p. Stanisław Grześko wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu p. Ewą Balicką. Wszystkim świętującym rocznicę ślubu życzenia złożyli także: Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR w Lublinie, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego p. Krzysztof Gałaszkiewicz, Kierownik USC w Radecznicy p. Wiesława Krukowska, Sekretarz Gminy p. Edyta Dubiel, Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Gumieniak.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, wspólnie przeżytych lat w zdrowiu, radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności!
Skip to content