Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec  etap I od km 0+003,7 do km 4+170

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec  etap I od km 0+003,7 do km 4+170 (granica gminy) została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przebudowy nastąpi poszerzenie istniejącej nawierzchni do stałej szerokości 5,5m oraz wzmocnienia w postaci nakładki asfaltowej. Całkowita długość drogi objęta opracowaniem wynosi 4.166,30 m. Dodatkowo zostaną wykonane pobocza wzdłuż drogi o szerokości 1,0 m, przebudowa przepustów pod zjazdami, oraz drogą, a także regulacja pionowa oraz ukształtowanie i odmulenie rowów wzdłuż całej długości odcinka.

Zjazdy publiczne z nawierzchni asfaltowej, szerokość 4,0 m, łuki poziome R=5,0 m. Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, szerokość dostosowana do istniejących warunków od 4,0 m do 5,5 m.

Przebudowa peronów autobusowych obejmuje poszerzenie w obrębie przystanków autobusowych do szerokości 2,0 m i długości 20,0 m. Obramowanie obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm oraz krawężnikiem 15x30x100 cm od strony jezdni. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się remont istniejącego mostu. W ramach prac remontowych konstrukcji obiektu mostowego wraz z przyczółkami wykonane zostaną  naprawy ubytków betonu, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie dwóch dylatacji w technologii bitumicznego przykrycia dylatacyjnego ponadto frezowanie na obiekcie mostowym i na dojazdach, wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wymiana bariery mostowej na nową barieroporęcz, umocnienie stożków, ścieków i schodów skarpowych.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach drogi w miejscu przepustów bariery energochłonne.

Dofinansowanie  7.499.000,00 zł  

Całkowita wartość zadania  8.766.307,94 zł

Skip to content