Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze

Gmina Radecznica realizuje projekt pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze.” 

Zadanie obejmuje m.in.:

  • Poprawę (uzupełnienie) 23 mogił ziemnych na terenie cmentarza
  • Wymiana uszkodzonych i dostawienie brakujących drewnianych krzyży na mogiłach
  • Ustawienie tablicy informacyjnej o historii cmentarza przy wejściu na teren obiektu
  • Ustawienie kierunkowskazu przy drodze do cmentarza
  • Wykonanie dojścia do cmentarza od strony drogi
  • Odnowienie kolumny z figurą Matki Boskiej

Kwota dofinansowania: 45.511,92 zł

Wartość całkowita zadania: 56.889,91 zł dofinansowanego  w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji.

Okres realizacji od dnia lipiec 2023 r. – listopad 2023 r.

Skip to content