Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

RAJD ROWEROWY

Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności lokalnej – to cele rajdu rowerowego, który odbył się w minioną niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Na miejsce zbiórki, którym był teren przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakłodziu przybyły osoby w różnym wieku. Przed rozpoczęciem rajdu organizatorzy wręczyli jego uczestnikom gadżety służące zapewnieniu bezpieczeństwa podróżowania. Licząca około 32 km malownicza trasa wiodła przez następujące miejscowości: Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Jędrzejówkę, Majdan Abramowski, Hosznię Abramowska, Gilów, Podlesie Duże, Zaporze, Gaj Gruszczański, Zakłodzie. Mimo niełatwej trasy rajd ukończyli wszyscy jego uczestnicy, na których na zakończenie rajdu czekało ognisko i pieczone kiełbaski. Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych: w Zaburzu oraz Zakłodziu. Niedzielny rajd to część projektu pn. Na sportowo i wesoło II realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś z Zakłodzia współfinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

>>GALERIA ZDJEĆ<<

 

Skip to content