Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

PRZYSTĘPUJEMY DO OPRACOWANIA NOWEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY

W dniu 26 czerwca 2024 r. radni Gminy Radecznica podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia Rozwoju Gminy jest niezbędnym dokumentem programowym określającym obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. W/w dokument zostanie opracowany z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, potrzeb mieszkańców oraz przepisów prawnych. Posiadając aktualną strategię rozwoju gmina ma też większe szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych, które pozwolą zrealizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. 

Uchwała Nr III.21.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2024 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Skip to content