Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADECZNICA Z DNIA 28 CZERWCA 2024 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RADECZNICA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radecznica do roku 2030

 

           Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Wójt Gminy Radecznica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Radecznica Uchwały Nr III.19.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radecznica do roku 2030.

Gminny Program Rewitalizacji  ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument będzie stanowił narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

W/w uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica: https://bip.gminaradecznica.pl/iii-sesja-rady-gminy-radecznica-26-06-2024-r/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

 

WÓJT GMINY      

  mgr inż. Edward Polak

Skip to content