Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

PRZERWA W DOSTAWIE WODY  

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI:

 RADECZNICA (ul. B. Prusa /od nr 1 do 21/, Zamojska, Ludowa oraz ul. Uście), MOKRELIPIE, ZABURZE, PODBORCZE, DZIELCE, GORAJEC-ZAGROBLE-KOLONIA, LATYCZYN, CHŁOPKÓW

ŻE W DNIU 19.06.2024 R. w godz. 8 – 12

ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW W/W MIEJSCOWOŚCI

Skip to content