Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Otwarcie obiektów sportowych przy Publicznej Szkołe Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku

Dzień 30 października 2023 r. zapisze się na kartach historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku, jako dzień w którym zostały przekazane do użytku długo oczekiwane przez społeczność szkolną obiekty sportowe, których poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach Ks. Julian Brzezicki. Boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnymstoku jest ostatnim tj. 4 obiektem sportowym wybudowanym na terenie Gminy Radecznica. Inwestycja ta realizowana była w latach 2020-2023 w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020, w ramach której powstały obiekty sportowe przy wszystkich szkołach z terenu naszej gminy. Łączny koszt poniesionych na ten cel nakładów wyniósł 4 987 108,31 zł. Zrealizowanie tak potężnej inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie z budżetu państwa pochodzące z następujących źródeł:

  1. Sportowa Polska 2 681 600,00 zł
  2. RFIL – 617 661,27 zł
  3. MEN – 187 814,23 zł
  4. Wkład własny – 1 500 032,81 zł

W uroczystościach oficjalnego otwarcia tego obiektu wraz ze społecznością szkolną uczestniczyli: Senator RP p. Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Poseł na Sejm RP p. Tomasz Zieliński, przedstawiciele z Urzędu Gminy w Radecznicy: Wójt Gminy p. Marian Szuper, Sekretarz Gminy p. Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy p. Bożena Kiesz, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji p. Jarosław Wachowicz, radni i sołtysi.

Tego dnia także uczniowie pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku mieli wielkie święto. Przyjęto ich uroczyście do grona uczniów. Uroczystego pasowania na uczniów dokonała Dyrektor p. Agnieszka Nowomińska. Wydarzenie było również okazją do wręczenia IV-klasistom laptopów otrzymanych w ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia”. Otrzymany sprzęt będzie im służył na kolejnych szczeblach edukacji.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Skip to content