Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Wyniki Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

W Gminie Radecznica  w okresie od 25 stycznia do 22 lutego 2024 r. odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali  sołtysów i rady sołeckie. Na 19 sołectw zmiana  osoby pełniącej funkcję Sołtysa nastąpiła w 8 sołectwach: w Latyczynie, Podborczu,…

Apel do właścicieli psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Radecznica przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki na…

Skip to content