Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego

Gmina Radecznica wraz Liderem Projektu gminą Komarów-Osada oraz gminami: Adamów, Grabowiec, Łukowa, Stary Zamość realizuje projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych…

Czytaj dalejRozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego

Modernizacja (przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+325 do km 0+571 na działce ewid. 1572 w miejscowości Gorajec-Zagroble

Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogowej na odcinku długości 246,00 mb. szer. jezdni 3,50 m w tym m.in.: – usunięcie humusu i zanieczyszczeń spycharkami, – profilowanie i zagęszczenie podłoża, – warstwy z tłucznia kamiennego, – nawierzchnia betonowa, – wykonanie szczelin poprzecznych, –…

Czytaj dalejModernizacja (przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+325 do km 0+571 na działce ewid. 1572 w miejscowości Gorajec-Zagroble

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakłodzie od km 0+450 do km 0+820

Modernizacja (przebudowa) drogi na odcinku długości 370,00 mb polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków pionowych. Projektuje się wykonanie drogi utwardzonej z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości jezdni 3,5 – 3,0 m oraz obustronnymi poboczami. Konstrukcję nawierzchni…

Czytaj dalejModernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakłodzie od km 0+450 do km 0+820
Skip to content