Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś

Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców miejscowości

Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś

Od dnia 02.12.2023 r. woda dla mieszkańców w/w miejscowości dostarczana będzie w następujący sposób:

  1. Czarnystok przy Sklepie Spożywczym od godz. 700 do godz. 800
  2. Czarnystok przy Remizie OSP od godz. 800 do godz. 900
  3. Wólka Czarnostocka przy Sklepie Spożywczym od godz. 900 do godz. 1000
  4. Gorajec-Zagroble, przy Sklepie Spożywczym od godz. 1000 do godz. 1100
  5. Gorajec-Stara Wieś przy Sklepie Spożywczym od godz. 1100 do godz. 1200
  6. Gorajec-Zastawie przy Remizie OSP od godz. 1200 do godz. 1300

Prosimy zabrać ze sobą naczynia i pojemniki na wodę.

Powyższy harmonogram obowiązuje do odwołania.

Z up. WÓJTA    

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Skip to content